2002 metais gegužės 9 d. Lietuvoje buvo pradėta švęsti Europos diena. Šiai dienai skirtuose renginiuose visuomenė plačiau supažindinama su Europos Sąjunga. Mūsų mokykloje Europos diena buvo minima gegužės 10-ąją – vyko netradicinio ugdymo diena 5–9 kl. mokiniams.

2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d. Panevėžio Mykolo Karkos mokyklos socialinė pedagogė Sonata Mackevičienė, psichologė Kristina Tarutienė, specialioji pedagogė Aušra Šimkevičienė ir mokyklos direktorius Alfredas Paberžis dalyvavo ES remiamame „Erasmus+“ KA1 projekte „SĖKMINGAI, VEIKSMINGAI, KOKYBIŠKAI“ NR. 2018-1-LT01-KA101-046799 kvalifikacijos kėlimo kursuose „Special needs the chalenge of inclusion“ Portugalijoje (Lisabonoje).

Gegužės 7 dieną 7b, 6b ir keli 6c klasės mokiniai vykome patyrinėti ir daugiau sužinoti apie Panevėžio kraštą.

Jau antrus metus mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame anglų kalbos konkurse „Spelling Bee“, kuris gegužės 8 d. vyko Panevėžio „Minties“ gimnazijoje. Konkursą remia JAV ambasada Lietuvoje.

Ši data labai reikšminga mūsų tautos ir valstybės istorijoje. Prieš 115 metų pergalingai baigėsi lietuvių kova dėl teisės reikšti mintis savuoju raštu. Lietuviškosios spaudos draudimo laikotarpis, trukęs nuo 1864 metų, – vienas juodžiausių mūsų kultūros istorijos tarpsnių. Bibliofilas D. Kaunas yra pasakęs: „Spaudos atgavimo diena turėtų būti antroji šventė po nepriklausomybės atgavimo“.

© 2016. Visos teisės saugomos