Sausio 16 ir 23 dienomis Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 7–8 klasių mokiniai kartu su profesijos patarėja Irena Jasiūniene bei klasių auklėtojomis lankėsi Panevėžio jaunimo užimtumo centre. Renginio tikslas – supažindinti mokinius su įsidarbinimo ir užimtumo galimybėmis, darbo rinka, skatinti karjeros planavimą, ugdyti jaunuolių motyvaciją.

Sausio 16 dieną mūsų mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 5–8 klasių skaitovai. Bibliotekoje klausėmės deklamuojamų eilėraščių ar prozos ištraukų. 

Sausio 14 dieną Juozo Balčikonio gimnazijoje vyko atvirų durų diena aštuntų klasių mokiniams. Mokiniai susipažino su J. Balčikonio gimnazija, jos aplinka, klasėmis, mokyklos muziejumi.

Sausio 14 d. „Šaltinio“ progimnazijoje vyko tradicinis miesto mokyklų 5–6 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Smart Kids 2020“. Į konkursą susirinko komandos iš devynių Panevėžio mokyklų.

Lapkričio mėn. Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje 10a klasės tėvų susirinkime lankėsi Panevėžio profesinio rengimo centro Sektorinio centro vedėja Irena Rudėnienė, kuri pristatė specialybes, kurias galima įgyti mokantis Panevėžio profesinio rengimo centre bei pakvietė mokinius ir jų tėvelius dalyvauti profesinio veiklinimo užsiėmimuose mokykloje.

© 2016. Visos teisės saugomos