Kovo 30 dieną mūsų mokyklos devintokai ir dešimtokai lankėsi Panevėžio STEAM atviros prieigos centre, kurio chemijos ir biologijos laboratorijoje atliko bandymą „Dirbtinis inkstas“.

Kovo 25–26 dienomis Lietuvoje vyko „Maisto banko“ akcija. Šiemet „Maisto bankui“ talkino net 330 organizacijų, viena jų – ateitininkai. Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopa, veikianti mūsų mokykloje, savanoriavo kovo 25 dienos popietę 3 valandas parduotuvėje „Maxima“ („Klevas“). Kuopos ateitininkams savanoriauti padėjo ir pora mūsų mokyklos mokinių: aštuntokas Matas K. ir dešimtokas Faustas D.

Kovo 20 dienos rytą mūsų mokykloje veikiančios Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai kartu su kitais Panevėžio krašto ateitininkais rinkosi į PKA ataskaitinę konferenciją ir Knygnešio dienos minėjimą. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje. Po šv. Mišių ateitininkai darnia eisena patraukė link Šv. Petro ir Povilo bažnyčios parapijos namų.

Bendrystė, Bendradarbiavimas, Palaikymas – tai žodžiai, besikartojantys šių dienų žinutėse, skirtose Ukrainai ir jos žmonėms palaikyti.

Kasmet kovo 20 dieną visame pasaulyje minima Pasaulinė Žemės diena – astronominis pavasaris. Šią dieną gamtos ir žmogaus pamokose 6-okai domėjosi oro ir vandens tarša, pristatė savo darbus, skyrė žinias ir piešinius Pasaulinei Žemės dienai.

© 2016. Visos teisės saugomos