Paskutinį lapkričio dešimtadienį Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 1–3 ir 5–6 klasių mokiniai dalyvavo neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Žengiu teisingu keliu“ veiklose – edukacinėse programose Dalios Svilienės keramikos studijoje.

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Kiekvienais metais Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos bendruomenė taip pat mini Tarptautinę tolerancijos dieną. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, požiūrio, elgesio, asmenybių, įsitikinimų, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų toleranciją.

Šiaurės šalių literatūros savaitė (Nordic literature week) – tai trečią dešimtmetį vykdomas kultūros projektas, kurio tikslas yra puoselėti garsinio skaitymo ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti Šiaurės šalių literatūrą ir prisidėti prie skaitymo skatinimo. Pagrindinė idėja – tamsiausiu laiku metuose susiburti prie žvakių šviesos, skaityti ir klausytis istorijų iš Šiaurės šalių autorių knygų.

Lapkričio 14 dieną įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vyko protmūšis „Žmogus ir sveikata“.

Lapkričio 14 dieną mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena – mokyklos vardadienio šventė. Klasės dalyvavo įvairiuose renginiuose, o 8 ir 10 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Panevėžio poskyrio štabo seržantu, vyresniuoju verbuotoju Renaldu Stukniu, kapitone Rasa Grigaliene bei KASP Vyčio apygardos 501 kuopos kariu savanoriu seržantu Gediminu Ambraška. Šis savanoris yra buvęs mūsų mokyklos mokinys.

© 2016. Visos teisės saugomos