Balandžio 8 dieną mokykloje vyko anglų kalbos sakymo paraidžiui („spelling“) konkursas. Patys geriausi 5–8 klasių mokiniai, kuriems sekasi anglų kalbos žodžių rašyba, susirinko varžytis dėl dalyvavimo regioniniame konkurse „Spelling Bee“, kurį remia Britų Taryba ir JAV ambasada Lietuvoje.

Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje nuo balandžio 1 dienos startavo  Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Žengiu teisingu keliu“, kuris vyks iki 2019 metų gruodžio 31 dienos. Šio projekto tikslas – skatinti mokinių prasmingą užimtumą, mažinant neigiamus socialinius veiksnius, ugdyti jaunų žmonių socialinius įgūdžius, kompetenciją ir gebėjimus, stiprinančius atsparumą alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimui, savižudybių rizikai.

2019 metų vasario–kovo mėnesiais jau 5 kartą Lietuvos istorijos mokytojų asociacija organizavo nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“.

Žmogaus asmeninės gerovės augimas priklauso nuo tinkamų jo pasirinkimų. Moksleivis mokykloje gauna įvairiausių žinių, kurios padeda jam tapti atsakingu ir savarankišku asmeniu, turinčiu dabarčiai  ir ateičiai reikalingą asmeninę, pilietinę ir socialinę kompetenciją. Kad jaunas žmogus galėtų sėkmingai pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką, svarbu ugdyti ir karjeros kompetencijas.

Balandžio 2-oji – žymiojo danų pasakininko H. K. Anderseno gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ji minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Tą dieną vyksta vaikų literatūros renginiai, parodos, susitikimai su vaikų knygos kūrėjais.

© 2016. Visos teisės saugomos