Nuo kovo 16 dienos paskelbus Lietuvoje karantiną, kovojant su koronaviruso plitimu, kyla visiems tėvams / globėjams, vaikams daug nerimo, klausimų ir iššūkių. Pagrindinis visų mūsų tikslas yra pasirūpinti savo, šeimos, artimųjų bei visos bendruomenės psichologine bei fizine sveikata ir išsaugoti ją. Turime visi kartu priimti naujus iššūkius bei prisitaikyti prie naujų darbo formų ir būdų, ieškoti naujų darbo metodų, bendravimo ir kontaktavimo galimybių. Kartu mes galime tai padaryti.

Mieli mokyklos bendruomenės nariai, Lietuvoje siaučia GRIPAS, naujasis COVID-19 virusas. Paskelbus karantiną, įvesti apribojimai, kurių privalome laikytis visi be išimties mūsų pačių labui.

Mokyklos biblioteka atsiliepė į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos kvietimą dalyvauti Lietuvių kalbos dienose, kurios tradiciškai vyksta nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Šių dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos motyvaciją.

Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius, jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą. Ugdant pilietišką asmenybę labai svarbu, kad moksleiviai dalyvautų valstybinių švenčių minėjimuose. Tad kovo 11 dieną mūsų mokykloje veikiančios Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkų atstovai kartu su kitomis Panevėžio krašto kuopomis meldėsi už Tėvynės laisvę Kristaus Karaliaus Katedroje, dalyvavo miesto šventėje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjime šalia Aleksandro paminklo.

Minint „Sąmoningumo didinimo mėnesį Be Patyčių 2020“, kviečiame mokinius ir mokytojus aktyviai dalyvauti fotografijų konkurse „Kai draugauti taip gera“.

© 2016. Visos teisės saugomos