Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 5–7 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Gėlė – dubenėlio dugne“, kuri vyko Panevėžio dailės galerijoje. Ši išvyka į Dailės galeriją yra neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Žengiu teisingu keliu“ viena iš veiklų.

Spalio 11 d., dalyvaudami projekte „Žengiu teisingu keliu“, aštuntos klasės mokiniai visą pamoką kartu su technologijų mokytoja Vaida Vaitkevičiene gamino sveikus užkandžius ir pakvietė svečius pasivaišinti.

Spalio 8 d. 10a ir 9a klasių mokiniai vyko į Vabalninko žemės ūkio mokyklą susipažinti su profesijomis, kurias galima įgyti mokantis šioje mokykloje. Šią išvyką padėjo organizuoti mokyklos pavaduotoja Vilija Aleliūnienė, mokinius lydėjo profesijos patarėja Irena Jasiūnienė bei klasės auklėtoja Viktorija Meilūnienė.

Vienas žymiausių Lietuvos filosofų Antanas Maceina pirmame 1949 m. „Ateities“ žurnale rašė „Šiandien pasaulis meilės darbų yra kuo labiausiai reikalingas. Mūsų gyvenime reikia meilės pareigos; reikia geradarybės ir pasigelbėjimo dvasios“.

Daugumai penktadienis – paskutinė savaitės darbo diena. Mažumai – tai diena, nuo kurios pradedami nauji darbai. Nauji darbai pradedami nuo apmąstymų. Juk mes HOMO SAPIENS, t. y. mąstanti būtybė. Galva mums duota ne tam kad pridengtume kūno ertmę nuo lietaus. Geros idėjos ateina iš visur. Mums belieka jas palaikyti.

© 2016. Visos teisės saugomos