Šiaurės šalių literatūros savaitė (Nordic literature week) – tai trečią dešimtmetį vykdomas kultūros projektas, kurio tikslas yra puoselėti garsinio skaitymo ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti Šiaurės šalių literatūrą ir prisidėti prie skaitymo skatinimo. Pagrindinė idėja – tamsiausiu laiku metuose susiburti prie žvakių šviesos, skaityti ir klausytis istorijų iš Šiaurės šalių autorių knygų.

Lapkričio 14 dieną įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vyko protmūšis „Žmogus ir sveikata“.

Lapkričio 14 dieną mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena – mokyklos vardadienio šventė. Klasės dalyvavo įvairiuose renginiuose, o 8 ir 10 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Panevėžio poskyrio štabo seržantu, vyresniuoju verbuotoju Renaldu Stukniu, kapitone Rasa Grigaliene bei KASP Vyčio apygardos 501 kuopos kariu savanoriu seržantu Gediminu Ambraška. Šis savanoris yra buvęs mūsų mokyklos mokinys.

Viskas gyvenime prasideda nuo žodžių. Ir pyktis, ir meilė, ir simpatija, ir abejingumas – visa jausmų skalė slypi žodžiuose. Jų galia milžiniška. „Sėkmingai parinktas žodis ne kartą sustabdė pakrikusią armiją, pralaimėjimą pavertė pergale ir išgelbėjo imperiją“. (E. de Girardin). 

Iš pažiūros niekuo neišsiskiriančią lapkričio 12-ąją dieną mūsų mokykloje septintokai ir aštuntokai susirinko į aktų salę paminėti Mykolo Karkos gimtadienio. Mes visi prisiminėme šį didį žmogų, visuomenininką bei kultūros veikėją.

© 2016. Visos teisės saugomos