Žygiai, ekskursijos, ateitininkų bendrystė – tai tradicijos, susijusios su nuolatiniu vertybių puoselėjimu, kiekvienais mokslo metais randančiu atgarsį Panevėžio krašto ateitininkų kuopose. Šiais mokslo metais A. ir J. Čingų kuopa suorganizavo ir rugsėjo 12 d. pakvietė visas krašto kuopas į sekmadieninį žygį Palėvenės apylinkėse.

Rugsėjo–spalio mėn. tarptautiniame moksleivių skaitymo gebėjimų tyrime PIRLS dalyvaus ir mūsų mokyklos penktokai (5a ir 5c). Daugiau informacijos skaitykite lankstinuke.

Rugsėjo 8 dieną 7a klasės mokiniai dalyvavo neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Žengiu teisingu keliu“ veikloje Panevėžio Dailės galerijoje.

Kviečiame visus Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos bendruomenės narius aktyviai dalyvauti naujame projekte „Pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva“.

Rugsėjo mėnesį vėl savo veiklas tęsia neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Žengiu teisingu keliu“.

© 2016. Visos teisės saugomos