Mieli tėveliai, mokytojai, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos rėmėjai!

Prašome  paskirti iki balandžio 30  d. savo sumokėto pajamų mokesčio 2 procentus Mykolo Karkos pagrindinei mokyklai.

! ! ! Pirmiausia reikėtų teikti pajamų mokesčio deklaraciją (formą GPM308 deklaruoti privalome iki einamų metų gegužės 1 d.), nepateikus laiku GPM308, prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį bus neįvykdytas.

 

Patogiausia užpildyti prašymo formą FR0512 versija 04 naudojantis Elektroninio deklaravimo sistema https://deklaravimas.vmi.lt. Taip pat formą galima atsispausdinti ir išsiųsti paštu VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai. 

Pastaba. Mokyklos raštinėje galima gauti atspausdintą formą ir voką su pašto ženklu.

Informacija rengiama 

Mokinių priėmimas 

Prašymo forma (1A priedas)  ( pdf ) centralizuotai priimamiems 1-ųjų klasių mokiniams iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos;

Prašymo forma (1B priedas) ( pdf) centralizuotai priimamiems 1-ųjų klasių mokiniams iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų ir kitų savivaldybių;

Prašymo forma (2A priedas) ( pdf) centralizuotai priimamiems 5-ųjų klasių mokiniams iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos;

Prašymo forma (2B priedas) (pdf) centralizuotai priimamiems 5-ųjų klasių mokiniams iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų ir kitų savivaldybių;

 

Atmintinė būsimųjų pirmokų tėvams (skaityti)

*** *** *** 

 

Būsimųjų pirmokų mokytojos (2020–2021 m. m.)

(informacija rrengiama)

© 2016. Visos teisės saugomos