Visus mokslo metus mokyklos skaitykloje vyko mokinių kūrybinių darbų  parodos įvairiomis temomis – „Jau ruduo atkeliavo, jau ruduo čia pas mus...“,  „Kalėdinės mandalos“, „Žiemos pasaka“, „Knygų namų šviesa“, „Ekslibrisas mokyklos bibliotekai“ ir kt.

Gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam lietuviui primena Rusijos carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Ginčas su rusų administracija dėl spaudos ir kalbos peraugo į visuotinį tautos švietimo sąjūdį, kuris pasibaigė tautos nepriklausomybės atgavimu.

Gegužės 11 dieną 7a klasės mokiniai lankėsi Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose. Bažnyčios paskelbtais Dievo Gailestingumo metais daryti gerus darbus visus skatina ir įkvepia mokyklos Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa, vadovaujama tikybos mokytojos Dalios Kubilienės. Jie kartu su Buities estetikos būrelio nariais ir jų mokytoja Laima Jatautiene išvirė braškių ir juodųjų serbentų uogienės globos namų seneliams, kad šie pajustų namų šilumą. Septintokams teko misija šias dovanas nunešti ir išdalinti seneliams.

Mieste baigėsi AB „Panevėžio specialus autotransportas“ organizuota ekologinė akcija „Rūšiuokime mokyklose“. Skelbiame mūsų mokyklos rezultatus. 

Balandžio 23–29 d. visoje Lietuvoje vyko Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai. Savaitės tema pakartojo Bibliotekų metų šūkį: Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė. Savaitė prasidėjo balandžio 23-ąją, UNESCO minimą Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną.

Svetainėje lankosi 11 svečių ir nėra prisijungusių narių

© 2016. Visos teisės saugomos