Balandžio 18 dieną aštuntokai rinkosi į aktų salę paminėti Žemės dienos. Ta proga klasių komandos varžėsi viktorinoje „Ar pažįsti Lietuvą?“.

Balandžio  1–3 d. Vilniuje vyko Ateitininkų federacijos suvažiavimas.  Į  suvažiavimą atvyko atstovai iš visų Lietuvos miestų ir išeivijos lietuviai iš Šiaurės Amerikos.  Dalyvavo jaunųjų (JAS), moksleivių (MAS), studentų (SAS) ir ateitininkų sendraugių (ASS) sąjungų nariai. Suvažiavimo metu pirmą kartą keturios AF sąjungos atsiskaitė už veiklą bei rinko naujas valdybas vieno renginio metu.  Šeši mūsų mokyklos ateititininkų  kuopos nariai į AF suvažiavimą važiavo kartu su Panevėžio krašto ateitininkų kuopų atstovais.

Balandžio 5 d. mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojai svečiavosi Panevėžio rajono Naujamiesčio vidurinėje mokykloje.

Ateitininkų Federacija 2015 m. paskelbė Lietuvoje ateitininkų idėjų mugę. Panevėžio krašte laimėjo 4 kuopų pasiūlyti projektai. Tarp jų ir mūsų, Dievo Tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos projektas „Giliau kasi – daugiau rasi“. Projekto metu buvo vykdomos įvairios veiklos pagal 5 ateitininkų principus.

NEBŪNA GRAŽIŲ PATYČIŲ – PATYČIOS TAI NE HUMORAS.

JUOKAUJAMA NORINT PASILINKSMINTI, TYČIOJAMASI – NORINT ĮSKAUDINTI.

Kovo 14–18 dienomis visoje Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Prie šio projekto savo renginiais prisijungė ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos mokiniai.

Svetainėje lankosi 29 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© 2016. Visos teisės saugomos