2017 m. gegužės 12–13 dienomis mokykloje vyko prevencinis projektas „Sniego gniūžtė“. Jame dalyvavo 47 mokiniai iš 5–8 klasių.

Gegužės 16 dieną mokytoja Erika Leiputė-Stundžienė mokykloje organizavo konkursą „Tremtis. Tautos genocidas“. Iniciatyva buvo skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti.

Gegužės 9 dieną mokykloje paskyrėme Europos dienai paminėti. Vyko įvairi nepamokinė veikla. Siūlome susipažinti su moksleivių įspūdžiais.

Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, organų pašalinimą ir kt.

Gegužės 4 dieną mokykloje lankėsi Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Renata Gustaitienė. Viešnia visiems šeštų klasių mokiniams priminė jų teises ir pareigas.

© 2016. Visos teisės saugomos