Ankstų kovo 28-osios rytą mokytojos Danguolės Lukauskienės vadovaujamas ansamblis susirinko mokyklos kieme. Autobusas mūsų jau laukė, ir mes pajudėjome Varėnos link.

 Kovo 10 dieną mūsų mokykloje vyko Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“, kurį jau trečią kartą organizuoja Lietuvos istorijos mokytojų asociacija.  

Kovo 23 dieną mokykloje vyko anglų kalbos 8 klasių mokyklos olimpiada. Ačiū visiems dalyvavusiems.

Kovo 13-oji. Pirmadienis. 10 valanda ryto. Autobusas pajuda nuo Mykolo Karkos mokyklos Naisių link. Autobuse šurmuliuoja projekto „Ne šventieji puodus lipdo“ dalyviai – Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai bei svečiai iš Pandėlio šv. Onos kuopos ir Kauno Juozo Urbšio kuopos su savo globėjais. Kartu vyko ir Panevėžio krašto ateitininkų pirmininkė I. Bikulčienė.

Kovo 15 dieną 6d klasės mokiniams pamoka, skirta Knygnešio dienai paminėti, vyko mokyklos skaitykloje. Tai baigiamasis tęstinio projekto „Mes knygnešių legendą tęsiam, kad jie gyventų amžinai...“ darbas.

© 2016. Visos teisės saugomos