Šiaulių universiteto Informatikos ir matematikos katedros organizuojamoje 6–8 klasių Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje, kuri vyko balandžio 27 d., dalyvavo Panevėžio Mykolo Karkos pagindinės mokyklos 6c klasės mokinė Deimantė Juknevičiūtė.

Europos diena – kasmet minima tarptautinė šventė, simbolizuojanti Europos šalių tarpusavio taiką, vienybę.  Europos Sąjungos valstybės šią šventę mini gegužės 9 dieną.

Gegužės 7-ąją Lietuva mini Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ji kiekvienam lietuviui primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Baigėsi AB „Panevėžio specialus autotransportas“ organizuota ekologinė akcija „Rūšiuokime mokyklose 2018“. Mūsų mokykla surinko surinkta 7,780 t popieriaus ir kartono atliekų. Tai 1,09 t daugiau nei praėjusiais metais.

Mūsų mokyklos Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa pradėjo ruoštis naujų narių priėmimui. Ateina laikas išsiskirti su aštuntokais, kurie šią veiklą tęs miesto gimnazijose, o mes, anot Jėzaus, tampame „žmonių žvejais“ J.

© 2016. Visos teisės saugomos