Balandžio 26 dienos ankstų rytą autobusas, pilnas Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos šauniausių mokinukų, pajudėjo link Vilniaus. Išvykos tikslas – apsilankyti  interaktyviajame Lietuvos banko Pinigų muziejuje, sužinoti, iš kur atsirado pinigai, patiems pasigaminti skatiką, susipažinti  su lietuviškojo lito istorija, kitų šalių pinigais ir pabuvoti Genocido aukų muziejuje, prisiliesti prie  skaudžios  Lietuvos istorijos, dalyvauti edukacinėje programoje „Vaikai tremtyje“.

2018 m. balandžio 22 d. mūsų mokyklos ateitininkai kartu su Panevėžio krašto ateitininkais keliavo link Raguvos, aplankė poeto, „Ateities“ žurnalo redaktoriaus, partizano Broniaus Krivicko kapą ir partizanų bunkerį, dalyvavo šv. Mišiose prie buvusio partizanų bunkerio. 

Balandžio 10 dieną mokykloje buvo netradicinė ugdymo diena – „Karjeros planavimo diena“, kurios tikslas – ugdyti mokinių bendrąsias ir karjeros kompetencijas, organizuojant susitikimus su įvairių profesijų atstovais, dalyvaujant aktyviuose užsiėmimuose, diskutuojant.  Nepamokinės Karjeros dienos veiklos leidžia mokiniams artimiau susipažinti su įvairiomis profesijomis, mokymosi įstaigomis ir jų programomis, praplečia pažinimo akiratį ir pasirinkimo galimybes. Šią dieną 5–8, 10 klasių mokiniai praleido labai įvairiai.

Balandžio 7 dieną Kaune vyko Ateitininkų federacijos (AF) suvažiavimas. Tokie suvažiavimai vyksta kas dveji metai. Jame dalyvavo daugelis Lietuvos ateitininkų ir kandidatų, kurie aktyviai dalyvauja ateitininkų veikloje. Per šį suvažiavimą rinkome AF valdymo organus, išklausėme ateitininkų sąjungų ataskaitas, siūlėme naujas idėjas.

„Spelling Bee“ – tai angliškų žodžių tarimo konkursas. Pirmą kartą šis konkursas buvo organizuotas 1925 metais JAV. Jo iniciatoriai – laikraščio „The Courier Journal“ redakcija. Dabar jis vyksta daugelyje pasaulio šalių.

© 2016. Visos teisės saugomos