„Daug tėvynėje žmonių, parsidavusių, menkų...

Tu prie jų neprisidėk, prieš korupciją kalbėk.

Galime kartu pakeisti šitą vaizdą baisų.

Jei darai kažką blogai, atsakyki tu už tai.

Gruodžio 1-osios dienos popietę mūsų mokyklą užpildė mokinių klegesys. Mokiniai rinkosi į projektinį renginį „Sniego gniūžtė“. Projekto  tikslas – neformaliai bendraujant įtikinti paauglius, jog alkoholio, narkotikų vartojimas yra žalingas fiziniam, socialiniam ir emociniam vystymuisi. Tai jau antras toks renginys mūsų mokykloje šiais metais. Šio renginio tema „Moki žodį – žinai kelią“.

Lapkričio 6 dieną 6a, 7a ir 8a klasės mokiniai ir jų auklėtojos Sonata Petrauskaitė, Viktorija Meilūnienė ir Irena Jasiūnienė buvo išvykę į Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centrą.

Seniausia Lietuvos jaunimo organizacija – Ateitininkų federacija – pakvietė mūsų, Panevėžio krašto ateitininkų (PKA) kuopas, įsijungti į projektą, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, kuris tęsis iki 2018 metų pabaigos. Į šį kvietimą noriai atsiliepėme ir mes, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos ateitininkai – Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopa.

Gruodžio 6 dieną Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija pakvietė į šaunų anglų kalbos ir erudicijos konkursą „Smart kids 2017“. Mūsų mokyklos 2 penktokai Danas Šimkus ir Enrika Lelevičiūtė ir 2 šeštokai Dovydas Jablonskis ir Paulius Zeniauskas buvo atrinkti atstovauti Panevėžio Mykolo Karkos mokyklai.

© 2016. Visos teisės saugomos