2018 metų rudenį Ateitininkų Federacija paskelbė kuopų idėjų konkursą. Tai galimybė Lietuvos ateitininkų kuopoms gauti lėšų naujoms idėjoms ar laiko patikrintoms veikloms. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopai pasisekė – ji laimėjo projektą „Būkime drąsūs meile gyventi“ ir gavo 300 eurų finansavimą. Ateitininkai, vadovaujami kuopos globėjos Dalios Kubilienės, nepritrūko drąsos ir ryžto šalia edukacinių programų Kraštotyros muziejuje ir kitų veiklų parengti pagrindinę respublikinio projekto dalį – Įžodžio šventę.

Šiltą gegužės dvidešimt antrosios dienos rytą pilnas autobusas mūsų mokyklos smagiai nusiteikusių mokinukų, neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Žengiu teisingu keliu“ dalyvių, išvyko į pažintinę išvyką į Vilnių. Mūsų kelionės tikslas buvo susipažinti su Bendrojo pagalbos centro 112 būstine ir veikla, priešgaisrinės gelbėjimo komandos darbu bei apsilankyti Valdovų rūmuose ir sudalyvauti edukacinėse programose.

Šeštadienio (2019-05-18) vakarą mūsų mieste vyko labai įdomus renginys „Muziejų naktis“. Dalyvavome ir mes, 7c klasės mokiniai Deimantė, Dorotėja, Urtė ir Pijus. Panevėžio kraštotyros muziejus ir karo istorijos klubas „Grenadierius“ organizavo žaidimą „Išvaduok Panevėžį“, skirtą 1919 metų gegužės 19-osios mūšio už Panevėžį šimtosioms metinėms paminėti (prieš 100 metų iš Aukštaitijos sostinės buvo išvaryti bolševikai).

2019 gegužės 16 d. vykdant mūsų mokyklos neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą „Žengiu teisingu keliu“ kartu su projekto partneriais Alfonso Lipniūno progimnazija, įgyvendinančiais projektą „Mes prieš, o Tu? 2019“, abiejų mokyklų šeštų klasių mokiniai susitiko Alfonso Lipniūno progimnazijos sporto salėje.

„Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas“. Tokiais rašytojo Kornejaus Čiukovskio žodžiais savo lankstinuke Panevėžio socialinių paslaugų centro dienos centro „Gerumo tiltai“ darbuotojos kviečia vaikus į įvairias veiklas.

© 2016. Visos teisės saugomos