Mokslo metus pradėjo 657 mokiniai, iš jų 363 berniukai, 294 mergaitės. 307 pradinukai, 328 5–8 klasių mokiniai, 22 dešimtokai. I užsienio kalbos (anglų) mokėsi 572, II užsienio kalbos (rusų) – 259, II užsienio kalbos (vokiečių) – 65, dorinio ugdymo: tikybos – 488, etikos – 161 mokinys. Pokytis per 2017 m. vasarą – 69, nes 2017 m. birželio 1 dienai mokykloje buvo 726 mokiniai. 41 mokinio deklaruojama gyvenamoji vieta Panevėžio rajonas.

1503 m. rugsėjo septintoji. Tyliai čeža daili žąsies plunksna, pageltusiame pergamente palikdama žodžių eilutes. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras atidžiai rašo dokumentą Ramygalos bažnyčios klebonui, dovanodamas žemes tarp Nevėžio ir Lėvens upių. Tačiau jas pavadino dar niekam negirdėtu, nežinomu įdomiu žodžiu – Panevėžiu. Netrukus Panevėžio žemėse įsikūrė pirmoji bažnyčia, o aplink ją ir miestelis.

Rugsėjo 5 d. (trečiadienį) nuo 16 val. iki 18 val. mokytojų kambaryje (29 kab., II a.) vyks naujų uniformų primatavimas.

© 2016. Visos teisės saugomos