Nuorodos mokiniams 

Nuorodos mokytojams

 

Dokumentai:

Mokymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2020-12-15 Nr. VĮ-168) (spausti) 

Microsoft Office 365 ir el. pašto naudojimas (skaityti įsakymą)

*** *** ***

 Patarimai tėvams kaip kalbėti su vaikais krizės akivaizdoje ir jiems padėti