Skaitykla įkurta 1992 m.

2013 metų rudenį po remonto skaitykla tapo jauki, šviesi, šilta.

Darbo laikas: 8.00–16.30 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.
 

 

Skaitykloje galima naudotis techninėmis priemonėmis:                   

Skaitykloje galima naudotis informaciniais dokumentais:

o    kompiuteriais;

o    CD;

o    mokomosiomis kompiuterinėmis programomis;

o    vaizdajuostėmis;

o    spausdintuvu;

o    kopijavimo aparatu;

o    vaizdo projektoriumi;

o    dokumentų įrišimo aparatu.

o    enciklopedijomis;

o    žodynais;

o    žinynais;

o    teminiais segtuvais;

o    periodiniais leidiniais (laikraščiais ir žurnalais);

o    metodine literatūra.

 

 

 P. S. Informaciniai dokumentai skaitytojams į namus neišduodami.

Skaitykloje

o    yra KARJEROS UGDYMO kampelis, kuriame galite rasti informacijos apie Jus dominančias profesijas.

o    galite rasti visus vadovėlius ir laisvu laiku ruoštis pamokoms.

o    mokytojai ras metodinės literatūros, mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.

 

Skaityklos veiklos turinys:

o    Organizuojamos naujų knygų, mokinių kūrybinių darbų, piešinių parodos.

o    Rengiamos parodos, skirtos valstybinėms, etninėms, katalikiškoms šventėms ir atmintinoms dienoms paminėti.

o    Vyksta naujų knygų pristatymai, „Geriausių ... metų knygų vaikams, paaugliams" aptarimai.

o    Vedamos atviros pamokos, klasių valandėlės.

o    Vyksta moksleivių informacinių įgūdžių formavimo užsiėmimai.

o    Rengiami mokyklos metodinės tarybos posėdžiai, įvairūs pasitarimai.

 Skaitykloje su Jumis maloniai bendraus bibliotekos vedėja.

© 2016. Visos teisės saugomos