„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami – kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, VAIKAMS.“ (Just. Marcinkevičius)

Birželio 2 dieną 30 ketvirtokų aktų salėje pristatė savo baigiamuosius kūrybinius dailės darbus. Mokiniams įteikti pažymėjimai apie keturių klasių kryptingo meninio ugdymo kurso baigimą, o  geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti ir pagyrimo raštais.

„Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.“ (Justinas Marcinkevičius). Tam, kad vaikai suprastų ir išmoktų rūpintis ne tik savimi, bet ir šalia esančiu, kuriam irgi kartais būna skaudu, sunku ar linksma, kad suprastų, jog sunkumus galima įveikti ieškant pagalbos, o ne surūkius cigaretę ar išgėrus svaigiojo gėrimo, kad pasidalintas džiaugsmas padvigubėja. To ir moko jau penktus metus iš eilės mokykloje vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos remiamas neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Žengiu teisingu keliu“.

„Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje”, – rašė Antoine de Saint-Exupery.

1d klasės mokinė Deina Vyšniūnaitė mūsų mokykloje buvo išrinkta geriausia 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Tariu lietuviška žodį“.

© 2016. Visos teisės saugomos