Sausio 17 dieną mūsų mokyklos 1c ir 4c klasių mokiniai dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono 1–4 klasių mokinių konferencijoje „Sveikatos abėcėlė“, kuri vyko „Šaltinio“ progimnazijoje.

Tuo įsitikinti galėjo 4c klasės mokiniai, jau antrus metus lankydmiesi Šv. Juozapo senelių globos namuose. Sausio 8 d. jaunieji aktoriai kartu su savo mokytoja Loreta Valainiene ir vyresniais draugais – mokyklos Jaunaisiais misionieriais, kuriuos lydėjo tikybos mokytoja Irena Jasiūnienė, sukūrė šventę ir dovanojo seneliams spektaklį „Gyvenimo spalvos“.

 Bėgdami kasdieninių rūpesčių ir darbų ratu, ne visada pamatome, kad pasaulis pilnas stebuklų, tegu ir mažų, tegu ir paprastų… Tokį mums padovanojo mokyklos bendruomenei skirta popietė „Kalėdų žvaigždė suspindo…“

Gruodžio mėnesį 3c klasės mokiniai vykdė projektą „Eglutė žalia jau stovi mūs klasėj visa išpuošta“, kurio veikloje kvietė dalyvauti ir šeimos narius.

Gruodžio 18 dieną 4c klasės mokiniai su mokytoja Loreta Valainiene pakvietė tėvelius ir senelius į kalėdinę vakaronę. Mokiniai aktų salėje sukūrė šventę –  vaidino spektaklį „Gyvenimo spalvos“ bei žodžiu, šokiu ir muzika apdovanojo savo brangiausius žmones. 

© 2016. Visos teisės saugomos