Mokslo metai prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Pamokų laikas nuo 2022 m. gegužės 2 d.

1 klasėms

2–10 klasėms

1 pamoka   8.00–8.35
2 pamoka   8.45–9.20
3 pamoka   9.45–10.20
4 pamoka 10.30–11.05
5 pamoka 11.15–11.50
 
1 pamoka   8.10–8.55
2 pamoka   9.05–9.50
3 pamoka 10.00–10.45
4 pamoka 10.55–11.40
5 pamoka 12.00–12.45
6 pamoka 12.55–13.40
7 pamoka 13.50–14.35
8 pamoka 14.45–15.30

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis 2021-09-01–2022-01-21

II pusmetis 2022-01-22–2022-06-13 (1–4 klasių mokiniams),

II pusmetis 2022-01-22–2022-06-28 (5–10 klasių mokiniams).

 

Atostogos

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu buvo pakeistas Bendrųjų
ugdymo planų 2021-2022 m. m. 8.3 papunktis: rudens atostogos skirtos
lapkričio 3-9 d. (buvo lapkričio 3-5 d. d.)

Todėl 2021–2022 m. m.
baigiasi:
1–4 klasėse – birželio 13 d.
5–10 klasėse – birželio 28 d.

Vasaros atostogos:

1–4 klasėse   – 2022-06-14–2022-08-31
5–10 klasėse – 2022-06-29–2022-08-31