Panevėžio krašto ateitininkai, atsižvelgdami į LR seimo nutarimą 2022 metus paskelbti savanorystės metais, pasiūlė krašto kuopoms dalyvauti projekte „Ne šventieji lipdo puodus“. Projektas suskirstytas į tris etapus: I etapas vadinasi „Išeik iš  komforto zonos“, II etapas – „Mano talentai ir galimybės“ ir III etapas – „Tavo lobis ten, kur užmetei širdies inkarą (B. Ulevičius)“. 

Sausio 13 dieną mūsų mokykloje istorijos mokytojos Erika Leiputė-Stundžienė ir Jūratė Krasauskienė, prisijungdamos prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos Lietuvos laisvės gynėjams atminti, vedė atviras pamokas 5c ir 6c klasių mokiniams.

Besibaigiant 2021 metams, 7b klasės mokinių laukė iššūkis – ar pažįsti save?

Ir dar vieni metai eina į pabaigą... Kaip kasmet, laukdami gražiausių metų švenčių, sustojam bent akimirkai, atsisukam atgal, kad pamąstytume, kiek visko buvo, kiek nuveikta, kiek dar liko planuose ir mintyse... O laikas – kaip pro pirštus byrantis smėlis – čia jo daug, o žiūrėk jau visai nėra... Jau ketvirtus metus mokykloje buvo vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos finansuojamas neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Žengiu teisingu keliu“.

Gruodžio 9 dieną Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje 6c, 6d ir 7b klasių mokiniai dalyvavo Geros savijautos programos renginyje „Gongai – kvėpavimas – atsipalaidavimas“. Šiuos užsiėmimus vedė „Sielos harmonijos“ vadovė Raminta Šniaukštaitė. Programos tikslas – mokyti kvėpavimo, atsipalaidavimo ir streso įveikimo technikų, skatinti gilesnį savęs pažinimą ir gebėjimą reflektuoti, stiprinti psichologinį atsparumą, savivertę bei skatinti mokymosi motyvaciją.

© 2016. Visos teisės saugomos