Pačią pirmą žiemos dieną, kuri buvo pakankamai šalta, 8c kl. mokiniai aplankė AB „Panevėžio energija“. Ši išvyka – tai ugdymo karjerai programos dalis. Ten mus svetingai pasitiko atstovė spaudai Daiva Paulauskienė. Ji pristatė įmonę, jos veiklą, termofikacinę elektrinę,

Lapkričio 30d. į mokyklos sporto sale susirinko būrys penktokų ir labia norintys 4d klasės mokiniai. Mokiniai susitiko su Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Panevėžio RKPKS kapitone Rasa Grigaliene ir štabo vyr. seržantu Renaldu Stukniu.

Lapkričio 30-ąją grupė mokyklos švietimo pagalbos specialistų dalyvavo tarpinstitucinio bendradarbiavimo renginyje Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Jūratė“. Abiejų švietimo įstaigų specialistų bendradarbiavimas tęsiasi ne pirmus metus.

Lapkričio 29d. trys mokyklos specialiosios pedagogės dalyvavo ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas: individualaus ugdymo plano rengimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams" seminare Klaipėdos Litorinos mokykloje.

Šis klausimas neapleidžia nei vieno savo ugdymu ir tobulėjimu besirūpinančio žmogaus. Dar dažniau šį klausimą gvildena mokytojai ir jų ugdytinių tėvai. Siekdami pasidalinti naujausiomis šios srities žiniomis bei praturtinti savo asmenines patirtis

© 2016. Visos teisės saugomos