Projekto tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas.

 „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001) finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 Trukmė – 2019–2023 m. 

 NŠA informacija apie projektą (skaityti).

 

PROJEKTO DOKUMENTAI: 

Veiklos tobulinimo planas, patvirtintas 2020-10-05

Veiklos tobulinimo ataskaita už pirmuosius projekto metus, 2021-08-30

Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1., 2021-09-15

Informacija apie įvykdytas projekto veiklas (tarpinės ataskaitos: 2020-12, 2021-02, 2021-04, 2021-06, 2021-08, 2021-10, 2021-12, 2022-02, 2022-04

 

SKLAIDA:

Straipsnis „Panevėžyje vyko „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimo eigos aptarimas“.

Žinutė „Netradicinė pamoka Gamtos mokslų laboratorijoje“.

Pristatymas „Įdomioji matematika ir robotika – vartai į patirtinio mokymo(si) kelią“.

Žinutė „Matematika kitaip“.

Straipsnis „Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktorius: mūsų siekis – fizinė ir emocinė mokinių gerovė, siekiant savo svajonės“ laikraštyje „Panevėžio kraštas“, 2021-12-08 (straipsnio maketas: 1, 2).

Nuotraukos "įdomiosios matematikos ir robotikos laboratorijoje" mokyklos FB paskyroje: 1, 2.

 

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos