Vizija

Patraukli ir atvira kaitai, kūrybiškai ugdanti brandžią asmenybę.

Misija

Sudaryti sąlygas atsakingai, savarankiškai, tautiškai sąmoningai, dorai ir sveikai gyvenančiai asmenybei ugdyti.

Tikslas

Užtikrinti veiksmingą ugdymo kokybę, mokinių saugumą ir bendravimo kultūrą.

Vertybės

·         Gyvenimo kokybė priklauso nuo išsilavinimo.
·         Siek  tikslo – visi tikslai yra pasiekiami.
·         Bendravimo pagrindas – pagarba ir tolerancija.
·         Tobulėk visą gyvenimą.
·         Nesavanaudiškai tarnauk kitiems.

© 2016. Visos teisės saugomos