Dokumentai

Planai

2017–2020 metų mokyklos strateginis planas.

2017 m. mokyklos veiklos planas.

Vadovo metinės veiklos užduotys.

 

Mėnesio veiklos planas (2018–2019 m. m.)

Rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. 

 

Mokyklos dokumentai 

(priedai atsisiuntimui: 1 priedaspriedaspriedaspriedas).
 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Sveikatos ministro įsak. 2018-04-10, Nr. 394)

Nemokamo maitinimo tvarka.

Lankomumo tvarka.

Mokinio elgesio taisyklės.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo.

Mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka (darbo grupė, įsakymas).

Smurto ir patyčių prevencijos rekomendacijų įgyvendinimo tvarka.

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka.

Mokinių sąrašai (2018–2019 m. m.).  Nuo 2018-09-10 nebeskelbiami.

 

 

 

Kiti dokumentai

 Globa tėvų prašymu.

 Asmeniui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo  tvarka: įsakymastvarkos aprašasprašymas.

 

 

Ataskaitos

2017–2018 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

© 2016. Visos teisės saugomos