„Road to History“

„Augu saugus ir atsakingas“ (nuoroda)

„Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001) (nuoroda)

LMNŠC projektas „Sveikata visus metus 2021“ (nuoroda)

„Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001). Programa „Savu keliu“ (nuoroda)

 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) (nuorodavedlys)

 „Žengiu teisingu keliu“

 „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)

 

2020–2021 m. m. PROJEKTAI

2019–2020 m. m. PROJEKTAI

2018–2019 m. m. PROJEKTAI 

2017–2018 m. m. PROJEKTAI

2016–2017 m. m. PROJEKTAI

© 2016. Visos teisės saugomos