Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V704-02-0001). Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. 

Projekto metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina mokyklos veiklos efektyvumą.

Mokykla gamtos ir technologinių mokslų mokymui gavo priemonių ir įrangos:

2018 metais (1–4 klasėms) už 3903,46 Eur,
2019 metais (5–8 klasėms) už 5286,49 Eur,
2020 metais (5–8 klasėms) už 5596,25 Eur.  
 
 
© 2016. Visos teisės saugomos