Šiuos mokslo metus baigė 726 mokiniai: 327 pradinukai, 399 5–10 klasių mokiniai.

Pradinės klasės: aukščiausiu įvertinimu mokėsi 76 (10 % visų mokinių), pagrindiniu – 212 (29 % visų mokinių), patenkinamu – 354 (49 % visų mokinių), nepatenkinamu – 85 (12 % visų mokinių) mokiniai.

Mūsų mokyklos mokiniai, lankantys kryptingos dailės pamokas, kiekvienais metais vyksta į dailės plenerus. Šių mokslo metų pabaigoje mokiniai nemokamai galėjo aplankyti du dvarus Ukmergės rajone.

Birželio 1-ąją net 49 mūsų mokyklos 2–8 klasių mokiniai, lydimi mokytojų, išvyko  į edukacinę išvyką į Žalvario parką, įsikūrusį Molėtų rajone, Skrebulių kaime.

Š. m. gegužės 29 d. mokyklos aštuntokai pristatė kryptingos dailės baigiamuosius darbus, kuriuos jie atliko su dailės mokytojomis Aušra Lazdauskiene ir Vaida Vaitkevičiene.

Baigiamoji rusų  kalbos pamoka visiems šeštokams, kurie mokosi rusų kalbos, vyksta kiekvieną gegužę. Šį kartą pamoką pavadinome „Raidžių ir žodžių šalyje“. Į svečius pasikvietėme vokiečių kalbos besimokančius šeštos klasės mokinius. Ir keliavome kalbų šalies takais, keliais, labirintais.

© 2016. Visos teisės saugomos