Lapkričio 8d. popietę į Panevėžio Katedros parapijos namus rinkosi ateitininkai iš miesto kuopų susitikimui su neseniai iš Romos grįžusiu kunigu licenciatu Vitalijumi Kodžiu, kuris pristatė ką tik išleistą knygą ,,Alfa. Kankinio Alfonso Lipniūno gyvenimo istorija“. Kunigas, vienas šios knygos bendraautorių, pasakojo, kad ši knyga tai tarsi enciklopedija apie kunigą Alfonsą Lipniūną.

Knygelėje skaitytojas ras virš 30 nuotraukų, tekstus atspausdintus raudonu ir juodu šriftu, faktus iš kunigo Alf. Lipniūno gyvenimo istorijos. Raudonas šriftas – tai paties kunigo Alf. Lipniūno pasakyti žodžiai, juodos spalvos šriftas žymi knygos autorių žodžius. Pristatydamas Alfonso Lipniūno asmenybę, kunigas, Dievo tarno kun. A. Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius, V. Kodis pabrėžė, kad knygą „Alfa. Kankinio Alfonso Lipniūno gyvenimo istorija“ dalinai finansavo Krašto reikalų ministerija, nes per sovietmetį kunigas Alf. Lipniūnas rėmė nukentėjusių karininkų šeimas, laidojo partizanus, pirko karstus, gėles. Buvo Lietuvos patriotas. Per holokaustą padėjo žydams. Nepasidavė nei politiniams rėžimams, nei blogiui, jam svarbiausia buvo tikėjimas Dievu. Savo dienoraščiuose rašė, kaip tapti šventu. Baigdamas knygos pristatymą kun. lic. Vitalijus Kodis atsakė į vyresniųjų ateitininkų klausimus ir palinkėjo sau ir klausytojams stengtis būti šventais savo gyvenimo kelyje. Šis susitikimas atliepia net į tris ateitininkų principus. Inteligentiškumą, nes ateitininkas turi siekti aukštų idealų, turi domėtis daugeliu dalykų, tautiškumą – pažinti Lietuvos istoriją ir katalikiškumą, nes turi stengtis gyventi taip, kaip moko bažnyčia. Pats geriausias tam pavyzdys yra iškili kunigo Alfonso Lipniūno asmenybė.

Dievo tarno kun.Alf.Lipniūno kuopos ateitininkų globėja D.Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos