Lapkričio 15 d. 7b ir 7a klasės mokiniai Netradicinę ugdymo dieną, skirtą M. Karkos 130-osioms gimimo metinėms pradėjo susipažinimu su vargonininko profesija, kadangi ir pats maestro buvo vargonininkas. 

Mokinius ir mokytojas maloniai Švč. Trejybės bažnyčioje sutiko rektorius dek. mgr. Pavelas Andžejevskis ir vargonininkė Asta. Kunigas papasakojo apie bažnytines erdves, kunigo mokslą, veiklas, darbą, apie žmones, kurie dirba maldos namuose. Rektorius atsakė į mokinių klausimus. Vargonininkė papasakojo apie Bažnyčios vargonininko profesiją – kuri apima ypač platų veiklos spektrą. Vargonininkas – atlikėjas, choro vadovas, dirigentas, vokalo specialistas, improvizuotojas, liturgikos žinovas, dažnai, trūkstant bažnytinio repertuaro, – ir kompozitorius. Daugelis garsiųjų kompozitorių savo profesinę karjerą pradėjo nuo vargonavimo bažnyčioje. XIX a. pabaigoje – XX a. pirmaisiais dešimtmečiais Lietuvoje vargonininkai buvo pagrindiniai muzikos kultūros skleidėjai, liaudies švietėjai ir kultūrinio gyvenimo organizatoriai. Vargonininkė paminėjo apie labai svarbias funkcijas kunigo, choro, tikinčiųjų ir vargonininko šv. Mišių metu. Ji kalbėjo, kur galima įgyti šią specialybę , kiek reikia mokytis ir koks dabar yra vargonininko darbas. Įdomiausia veikla mokiniams buvo pamatyti pačius vargonus, prisiliesti prie didžiausio muzikos instrumento, vadinamo instrumentų karaliumi- vargonais, pabandyti pagroti jais. Asta papasakojo apie vargonų istoriją, jų veikimo principą , grojimo specifiką bei sandarą. Ji tikino, kaip svarbu prižiūrėti vargonus, juos saugoti. Šis susitikimas mokiniams paliko daug nepamirštamų įspūdžių. Mokiniai sužinojo, kad vargonininko darbas ne tik profesija, bet ir kilnus pašaukimas tarnauti Dievui ir žmonėms.

Karjeros specialistė Irena Jasiūnienė

© 2016. Visos teisės saugomos