Lapkričio 29d. trys mokyklos specialiosios pedagogės dalyvavo ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas: individualaus ugdymo plano rengimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams" seminare Klaipėdos Litorinos mokykloje.

Respublikinio seminaro „Įtraukusis ugdymas: individualaus ugdymo plano praktinis pritaikymas, visos dienos mokykla" metu švietimo pagalbos specialistės mokėsi ir gilino žinias apie mokyklos aplinkos pritaikymą elgesio ir emocijų bei įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams. Sėmėsi naujų minčių individualaus ugdymo plano praktiniam pritaikymui. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti ir generuoti naujas idėjas ne tik su Panevėžio, bet ir kitų Lietuvos miestų švietimo įstaigomis.

Specialiosios pedagogės Justė Plesnevičienė, Ilona Daujotaitienė, Modestė Vaicekauskienė

© 2016. Visos teisės saugomos