Lapkričio 30-ąją grupė mokyklos švietimo pagalbos specialistų dalyvavo tarpinstitucinio bendradarbiavimo renginyje Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Jūratė“. Abiejų švietimo įstaigų specialistų bendradarbiavimas tęsiasi ne pirmus metus.

Šios metodinės dienos metu skaityti pranešimai, aptarti vaikų ugdymo tęstinumo klausimai, pasidalinta metodinėmis priemonėmis. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Pagojienė skaitė pranešimą ,,Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas Ispanijoje ir Italijoje – Erasmus kursų patirtis“. Judesio korekcijos specialistai, dirbantys lopšelyje-darželyje, papasakojo apie užsiėmimus, kurių metu koreguoja mokinių laikyseną ir judesių koordinaciją. Tikimės, kad bendradarbiavimas tęsis.

Specialioji pedagogė Birutė Gilienė

© 2016. Visos teisės saugomos