Pačią pirmą žiemos dieną, kuri buvo pakankamai šalta, 8c kl. mokiniai aplankė AB „Panevėžio energija“. Ši išvyka – tai ugdymo karjerai programos dalis. Ten mus svetingai pasitiko atstovė spaudai Daiva Paulauskienė. Ji pristatė įmonę, jos veiklą, termofikacinę elektrinę,

rodydama pateiktis bei pasakodama apie įmonės veiklą. AB „Panevėžio energija“ gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų gyventojams, įmonėms, modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. Teorines žinias apie šilumos ir elektros energijos gamybą moksleiviai užtvirtino apsilankę Panevėžio termofikacinėje elektrinėje ir biokuro katilinėje. Daugeliui po šio susitikimo paaiškėjo, kokie procesai vyksta pastatuose su aukštais kaminais, kaip šiluma atkeliauja į gyvenamuosius namus. Mokiniai suprato, kad specialistams reikia gerai išmanyti fiziką ir matematiką. AB dirba ne tik inžinieriai, kurie yra ypač svarbūs, nes visi bendrovės darbai susiję su technologijomis, bet ir kitų profesijų žmonės: informatikai, ekonomistai, buhalteriai, vadybininkai ir kt. Ši išvyka moksleiviams suteikė ne tik technikos, ekologijos, fizikos mokslo žinių, bet ir atskleidė bendrovės veiklai reikalingas profesijas.

Karjeros ugdymo specialistė Irena Jasiūnienė

© 2016. Visos teisės saugomos