Gruodžio mėnesį Moksleivių ateitininkų sąjungos valdyba visas Lietuvos ateitininkų kuopas pakvietė aktyviai dalyvauti į jau tradicija tapusią adventinę labdaros akciją. Šiais metais buvo nuspręsta solidarizuotis su Ukrainos žmonėmis. Akcijos metu surinkti pinigai skirti Všį „Mėlyna ir geltona“,

humanitarei pagalbai suteikti. Mūsų mokykloje veikiančios Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos nariai su džiaugsmu priėmė šią žinią ir ėmėsi darbo. Namuose sausainius kepė aštuntokė Smiltė, septintokai Akvilė, Arijus, Evelina ir Justina. Vieni sausainius kepė, kiti kuopos nariai kūrė ir gamino dėžutes jiems sudėti. Penktokai ateitininkai sausainius pakavo ir varvino seilę, jau taip tie sausainiai kvepėjo. Į pagalbą naujiesiems kuopos nariams atėjo senbuviai. Komandoje dirbti sekėsi lengviau ir linksmiau . Vakarop sausainiai buvo puikios prekinės išvaizdos. Kitą rytą septintokai, pasiskirstę į dvi komandas, nešini savo gamybos sausainiais, aplankė nemažai mokytojų bei kitų mokyklos darbuotojų. Sausainiai buvo išgraibstyti bematant. Surinkta nemaža pinigėlių suma džiugino mokinukų širdis. Mokytis daryti gerus darbus yra sėkmingo žmogaus ženklas. Nuoširdi ir sąmoninga veikla išgrynina troškimą dalintis. Tai smagus procesas, auginantis žmones tapti jautresnius kitiems, labiau atjaučiančius, skiriančius gėrį nuo blogio. Ateitininkų šūkis ,,Visa atnaujinti Kristuje“ įpareigoja kiekvieną ateitininką atlikti meilės darbą. Šiandieninis pasaulis alksta gerų darbų , tad jaunieji ateitininkai mokosi išsiskirti iš minios - eiti visur , kur reikia patarnavimo , paguodos ar pagalbos. Tikiu, kad ši adventinė labdaros akcija, anot ateitininkų himno žodžių ,, ateičiai dvasios galiūnus gamina, vesdamas juos stebuklingais keliais“, augins brandžią asmenybę, aktyviai dalyvaujančią visuomenės kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime.

Ateitininkų kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos