Ateitininkų federacija – viena didžiausių ir ilgiausiai gyvuojanti Lietuvos jaunimo organizacija, kuri 2022 metų spalio mėnesį paskelbė kuopų idėjų konkursą. Projektų  finansavimą gavo 13 Lietuvos ateitininkų kuopų. Viena jų – mūsų mokykloje veikianti Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno kuopa, parašiusi  projektą „Tapti tuo, kuo esame pašaukti būti“.

Projektą, kurį apimą įvairios edukacijos, savanorystės,  simuliacinės situacijos, žaidimai, susitikimai su įvairių profesijų atstovais,   pradėjome vykdyti nuo lapkričio mėnesio.  Ateitininkai dalyvavo edukacijoje ,,Pakeisk urbanistikos peizažą“ Dailės galerijoje. Edukacijos dalyviams buvo išdalintos Panevėžio miesto juodai baltos  fotografijos ir aliejinės kreidelės. Moksleiviai turėjo pateikti savo miesto viziją,  perkuriant jo fotografinius vaizdus. Mūsų moksleiviai pasinėrė į fantazijos pasaulį: sodino želdinius, statė naujus namus,  juos dekoravo, tiesė tiltus į kosmosą, puošė dangų vaivorykštėmis. Kuriant moksleiviai tapo laisvesni, dingo nedrąsumas, susikaustymas, lengviau tapo matyti ir mąstyti plačiau. Įstabiu  rezultatu stebėjosi ne tik mokiniai, bet ir patys edukatoriai. Edukacija „Pakeisk urbanistinį peizažą“ atliepė į vieną iš projekto „Tapti tuo, kuo esame pašaukti būti“ uždavinių – kryptingai integruoti jaunučio ateitininko karjeros galimybių pažinimą per edukacines veiklas. Perkurdami nuotraukose esančius vaizdus,  moksleiviai patyrė architekto profesijos galimybes. Dalyvaujant šioje patyriminėje veikloje moksleivis gebės  atpažinti savo troškimų, kuo norėtų tapti užaugęs, pradžią.

                                 Dievo tarno kun. Alf.Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos