Kaip pasaka virsta spektakliu? Kas yra aktorius, režisierius? Kaip gerai žinoma pasaka virsta spektakliu? Tokių klausimų vedini 5a ir 5b mokinukai pravėrė Juozo Miltinio dramos teatro duris. Kaip aktorius rengiasi spektakliui ir kas vyksta iki pakylant didžiosios scenos, mokiniai išbandė patys netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje kartu su aktore Vita Šiaučiūnaite.

 Į teatro sceną atkeliauja pasakos, mėgstamų vaikų knygų herojai. Ką daro režisierius,  aktorius, kad pasaka virstų spektakliu. Pirmiausia aktorius labai gerai išmoksta jam paskirto vaidmens tekstą, klauso reisieriaus ir stengiasi kuo geriau parodyti savo personažą. Aktorė Vita su mokiniais keliavo į mažąją teatro sceną, kur penktokai, kaip tikri teatro aktoriai, šalia scenos palikę batukus, kuriais atėjo iš gatvės, vaizdavo įvairiausius personažus – medžius, vėją, gyvūnus, įvairių profesijų ir pomėgių žmones. Smagiausia buvo patiems savarankiškai pagal aktorės, lyg režisierės, nurodytas gaires kurti etiudus. Šią smagią patirtį penktokai panaudos inscenizuodami dabar skaitomas pasakas. 

Mokytoja Dalia Meškonytė

© 2016. Visos teisės saugomos