Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla prisijungė prie tarptautinio eTwinning projekto „PATS 1 – PATYRIAU, ATRADAU, TYRINĖJAU, SUKŪRIAU“ . ("ALL BY MYSELF 1 - EXPERIENCED, DISCOVERED, RESEARCHED, CREATED)"

Integralios, tarpdisciplininės, netipinės lietuvių ir užsienio kalbų bei kitų dalykų integruotos veiklos, pamokos, prevencijos, konferencijos, kūrybinės dirbtuvės, popietės-susitikimai tarp Lietuvos ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų, progimnazijų, neformaliojo švietimo mokyklų, specialiųjų mokyklų, dalyvaujant VDU Erasmus ir tarptautinių nuolatinių studijų studentams iš pasaulio universitetų.

Projekto tikslas: įgalinti savarankiškam veikimui bei asmeniniam augimui ugdytinius ir projekto narius per atradimą, tyrinėjimą, patirtinį mokymą/si Lietuvoje ir tarptautinėje partnerystėje tinklaveikaujant.

                                                                      Uždaviniai: 1. Skatinti pasitikėjimą savimi bei atsakomybę už savo elgesį, veiklas, pasiekimus ir augimą.

                                                                                      2. Skatinti savarankiškumą per mokymąsi veikiant.

                                                                                      3. Tobulinti komunikavimo lietuvių kalba ir užsienio kalbomis gebėjimus per vertybinį ugdymą.

                                                                                      4. Kurti mokymo/si ir virtualias aplinkas skatinant savivaldų bei savarankišką mokymąsi siekiant besimokančios organizacijos būvio.

                                                                                      5. Tobulinti IKT gebėjimus ugdytinių aukštesnių mąstymo procesų palaikymui.

                                                                                        Projekto trukmė 2023 metai.

Projekto koordinatorės Justė Plesnevičienė, Aušra Šimkevičienė

© 2016. Visos teisės saugomos