Vasario 16-oji Lietuvos gimtadienis. Šia proga mūsų mokykloje po šv. Mišių Kristaus Karaliaus Katedroje ir vėliavos pakėlimo Laisvės aikštėje vyko AF finansuojamo projekto ,,Tapti tuo, kuo esame pašaukti būti“ įvairios veiklos. Jose dalyvavo net 77 dalyviai, iš kurių 70 moksleivių. Į šį renginį susirinko 4-12 kl. moksleiviai ne tik iš Panevėžio, bet ir Vabalninko, Biržų, Ukmergės mokyklų.

Išalkusių moksleivių laukė karšti pietūs mokyklos valgykloje. Sočiai papietavę projekto dalyviai sugužėjo į aktų salę, kur atidžiai klausėsi mokyklos karjeros specialistės Irenos Jasiūnienės pakviesto svečio karininko Renaldo Stuknio pasakojimo apie kario profesiją .Svečias su humoru pasakojo apie savo patirtį šioje profesijoje, apie karių veiklas taikos sąlygomis, išsamiai papasakojo, kaip tapti kariu. Klausytojai domėjosi įvairia informacija, net apie kario atlygį tarnyboje. Ateitininkus ir jų bičiulius su Lietuvos valstybės atkūrimo diena sveikino Panevėžio Krašto pirmininkė Irena Bikulčienė. Po sveikinimo žodžio projekto dalyviai žaidė susipažinimo žaidimą ,,Labas Bingo“. Šiek tiek širdims sušilus , mokiniai buvo suskirstyti į 3 pagrindines komandas. Pirma komanda ėjo į tautiškumo, vienu iš penkių ateitininkų principų, pavadintą kabinetą. Čia mokytoja M.Vaicekauskienė 22 -jų moksleivių grupei pasakojo apie Žemės meno galimybes. Išklausę pasakojimo, suskirstyti į dvi mažesnes grupes projekto dalyviai patys galėjo išbandyti floristikos technologiją – kurti tautiškam atvirukui rėmelį iš kaštonų bei riešutų kevalų. Panaudotas STEAM būdas: gautas žinias apie Žemės meną iš karto pritaikyti praktiškai kuriant rėmelį. Antroji grupė buvo suskirstyta į dvi mažesnes komandas, kurios keliavo į kabinetus, pavadintus ateitininkų inteligentiškumo principu . Čia jų laukė Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai, pasiruošę pravesti edukacinį žaidimą DIXIT . Šis žaidimas Vokietijoje laimėjo geriausio stalo žaidimo titulą, todėl jį labai smagu žaisti. Jis yra pozityvios nuotaikos skleidėjas ir gėrio nešėjas. Kortos primena meno kūrinius, jos skatina ne tik fantazuoti, bet ir panaudoti įvairias žinias bei kurti.Trečioji moksleivių grupė liko aktų salėje, kurios erdvė šio projekto metu buvo įvardinta dar vienu iš 5 ateitininkų principų - katalikiškumo. Ši grupė buvo padalinta į dvi komandas, kurios rungtyniavo tarpusavyje . Užduotys patikrino katalikiškų švenčių pažinimą. Reikėjo prie plakatų, vaizduojančių pagrindines katalikų bažnytines šventes, išdėlioti korteles su teisingais atsakymais: švenčių pavadinimus, laiką, kada jos švenčiamos ir reikšmę. Užduotys tik iš pradžių atrodė lengvos. Rungčių dalyviams reikėjo pasukti galvas, kad prisimintų teisingus atsakymus. Visi renginio ,,Tapti tuo, kuo esame pašaukti būti“ dalyviai džiugiai atliko išradingas užduotis. Paskutinysis renginio etapas vadinosi ,,Ant angelo sparnų gerumas supasi“.Jo metu vyko atsisveikinimo žaidimas. Kiekvienas mokinys ant ,,popierinių angelo sparnų“rašė šventės dalyviui palinkėjimus. Laikui bėgant šie palinkėjimai įgaus vis didesnę vertę kiekvieno dalyvio širdyje. Ateitininkas kunigas G.Satkauskas apie ateitininkų bendrus susitikimus sako, kad ,,pažintis su naujais žmonėmis labai stipriai augina intelektualiai bei dvasiškai, įkvepia visuomeninei veiklai.“ Todėl tikiu, kad šis projektas yra viena iš plytų į tvirtą patriotizmo grindinį, kuriuo keliauja jaunas žmogus.

Dievo Tarno kunigo Alfonso Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos