2021–2023 m. m. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vykdomas programos Erasmus + KA1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014825 „Road to History“. Specialioji pedagogė Birutė Gilienė kalbino projekto koordinatorę, anglų kalbos mokytoją, Eglę Čepulienę ir projekto dalyvę 8c klasės mokinę Deimilę.  

Mokytoja Birutė: Kaip gimė idėja teikti paraišką Erasmus+ projektui „Roads to history”?

Mokytoja Eglė: 2020 - 2021 mokslo metais dalyvavome eTwinning projekte “FLAG” su tais pačiais partneriais iš užsienio valstybių. 

Mokytoja Birutė: Kokie partneriai dalyvavo šiuose projektuose?

Mokytoja Eglė: Mykolo Karkos pagrindinė mokykla, Panevėžys(Lietuva), Institut Joan Sola, Torrefarrera (Ispanija), Vicco-von-Bülow-Gymnasium, Stahnsdorf (Vokietija). 

Mokytoja Birutė: Kokio amžiaus moksleiviams buvo skirtas projektas „Roads to History”?

Mokytoja Eglė: 13-16 metų mokiniams. Mūsų mokykloje mokosi įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniai. Tai nenuostabu, kad projekte dalyvavo ir mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokytoja Birutė: Kokias veiklas organizavote projekto metu?

Mokytoja Eglė: Įtraukėme įvairių poreikių mokinius į  projekto veiklas. Jie tyrinėjo Europos tautų istoriją, protėvių papročius, sudarė chronologinę istorinių įvykių seką; susistemino projekto partnerių patirtį, ieškojo Europos tapatumo elementų, kurie jungia mūsų istorijas. Skatinome fizinį aktyvumą, kaip priemonę istoriniams faktams pažinti (interaktyvius lobių paieškos žaidimus, žemėlapių kūrimus, spektaklius, susitikimus su projekto partneriais jų šalyse). Vykdydami  projekto veiklas, mokiniai pasitelkė IKT instrumentus.

Mokytoja Birutė: Kam skyrėte didesnį dėmesį?

Mokytoja Eglė: Išskirtinis dėmesys buvo skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Projekto "Roads to History" metu produktyviai įtraukėme specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius į bendras veiklas. Taip stiprinome mokyklos bendruomenę, dirbome komandoje: anglų, vokiečių kalbų, informacinių technologijų, istorijos, dailės, pradinių klasių mokytojai, mokinio pagalbos specialistai bei mokyklos administracija. 

Mokytoja Birutė: Kokio rezultato siekėte projekto metu?

Mokytoja Eglė: Siekėme stiprinti mokinių bei mokytojų bendradarbiavimą tyrinėjant ir sudarant chronologinę istorinių įvykių seką, rengiant konferencijas, dalinantis žiniomis apie šalių - partnerių istoriją.

Mokytoja Birutė: Kaip įsivaizdavote projekto veiklas?

Mokytoja Eglė: Mokiniai, projekto dalyviai, teigė, kad nori susipažinti su bendraamžiais, sužinoti  jų šalies istoriją, kultūrą, pakeliauti, pagerinti savo socialinius įgūdžius.

Mokytoja Birutė: Ko tikėjotės projekto metu?

Deimilė: Projekto metu tikėjausi sužinoti apie kitų šalių kultūrą, kalbą, papročius, tradicijas, gyvenimo būdą. Projekto veiklas įsivaizdavau kaip smagias, įsimenančias ir pamokančias. Smagu, kad jos tokios ir buvo. Tikėjausi, kad bus labai įspūdinga. Veiklas įsivaizdavau labai įdomias.

Mokytoja Birutė: Kokius mokinių gebėjimus lavinote projekto metu?

Mokytoja Eglė: Kadangi „išnyksta“ ne tik mokyklų, bet ir šalių sienos, naujovės sparčiai skverbiasi į ugdymo proceso organizavimą. Todėl bendradarbiavimas projekte su užsienio šalių partneriais anglų kalba lavino mūsų mokyklos bendruomenės narių bendravimo užsienio kalba kompetenciją. Projekto dalyviai ne tik pagilino žinias apie savo istoriją, bet taip pat tyrinėjo Europos šalių istorijos panašumus ir skirtumus. Dalyvavimas visose projekto veiklose ugdė projekto dalyvių toleranciją ir pagarbą kitų šalių istorijai ir kultūrai. Dalykų mokytojai integravo projekto veiklas į ugdymo turinį. 

Mokytoja Birutė: Papasakokite plačiau apie projekto veiklas. 

Mokytoja Eglė: Mokiniai dirbo grupėse, mokyklose rengė pristatymus, keliavo į istorines vietas (bažnyčias, bibliotekas, katedras), mokėsi istorijos. Mokiniai patenkinti, kad ne tik aplankė daug lankytinų objektų, bet ir turėjo laisvo laiko pasivaikščioti mieste bei įdomiai praleisti laisvalaikį.

Deimilė: Projekto metu kūrėme pristatymus, dalyvavome pamokose, dirbome komandose, darėme užduotis, keliavome į įdomias Ispanijos vietas, žaidėmė žaidimus ir kt.

Mokytoja Birutė: Kokią sėkmę patyrėte bendradarbiaudami su užsienio partneriais?

Mokytoja Eglė: Turėdami šioje srityje labai stiprius partnerius iš Italijos, Vokietijos, Ispanijos, sukūrėme informatyvius internetinius išteklius: chronologinę istorinių įvykių seką, video pristatymus, kuriuose atsispindi Europos tapatumo elementai, išryškėjo šalių istorijos skirtumai. 

Mokytoja Birutė: Ar projekto veiklos įtraukė visą mokyklos bendruomenę?

Mokytoja Eglė: Taip. Mokiniai dalyvavo nuo projekto pristatymo iki veiklų apibendrinimo. Mokytojai buvo nuolat informuojami apie projekto veiklas įvairių susirinkimų, susitikimų metu, medijų pagalba. Mokytojai tikslingai integravo projekto veiklas į ugdymo turinį. Labai svarbu buvo įtraukti į projektą mokinių tėvus. Jiems buvo organizuojami tiksliniai susirinkimai, viešinama informacija visuotinio tėvų susirinkimo metu. Apie projekto veiklas, rezultatus skelbėme mokyklos svetainėje. Mokinių tėvai daug prisidėjo prie organizuojamo projekto partnerių susitikimo mūsų mokykloje, atvėrė namų duris projekto draugams iš Ispanijos ir Vokietijos.  

Mokytoja Birutė: Kokias šalis ir miestus lankėte projekto metu?

Mokytoja Eglė: Lankėmės Ispanijoje “Institut Joan Sola” mokykloje Torrefarrera mieste ir Vokietijoje “Vicco-von-Bülow-Gymnasium” gimnazijoje Stahnsdorf mieste.

Mokytoja Birutė:  Kaip mokiniai įsitraukė į projekto veiklas?

Mokytoja Eglė: Mokiniai buvo aktyvūs, susidomėję ir motyvuoti.

Mokytoja Birutė: Kokia veikla užsiėmėte projekto metu? 

Deimilė: Projekto metu daug dirbome, tačiau daug pamatėme ir sužinojome.

Mokytoja Birutė: Ko tikėjotės? Kaip įsivaizdavote būsimus įvykius?

Deimilė: Prieš kelionę lūkesčių daug neturėjau, tiesiog norėjau susipažinti su užsienio šalių kultūromis. Tikėjausi smagios ir įdomios kelionės. Galvojau, kad kelionė greit praeis. Buvo truputėlį nerimo.

Mokytoja Eglė : Mokiniai turėjo  baimių. Bet, aptarus su mokiniais kelionių įspūdžius projektui baigiantis, supratome, kad jų nerimą išsklaidė kartu vykusios mokytojos. Kardinaliai pasikeitė mokinių išankstinė nuomonė apie vokietes.

Mokytoja Birutė: Ar turėjote  laisvalaikį? 

Deimilė: Taip, turėjome. Mums aprodė gyvenvietes, parkus, prekybos centrus. Laisvalaikio metu buvome boulinge, batutų parke ir arkadoje. Vokietijoje važiavome apsipirkti, valgėme daug skanumynų, kepėme burgerius. Labai įsimintinas - jojimas Vokietijos žirgyne. Laisvo laiko turėjome pakankamai nemažai, bet jį praleidome turiningai, keliavome į miestelį.

Mokytoja Birutė: Kokios vietos paliko didžiausią įspūdį?

Mokytoja Eglė: Be abejo, Barselonos ir Katalonijos simbolis – Sagrada Familia.

Mokytoja Birutė: Kokį įspūdį paliko šeima, kurioje gyvenote susitikimo užsienyje metu? Kiek panašios ir kuo skiriasi mūsų šalies kultūra bei tradicijos?

Deimilė: Šeima buvo labai maloni. Visi šeimos nariai mane priėmė labai šiltai. Didelio kultūros skirtumo nepastebėjau, bet labiausiai pasijautė kitoks patiekalų asortimentas. Viskas labai panašu, tik tradicijos skiriasi.

Mokytoja Eglė : Iš mokinių pasakojimų susidaro įspūdis, kad šeimos, kurios priėmė mūsų mokinius, buvo labai rūpestingos ir šiltos: visada domėjosi, ar nieko netrūksta. Jų namai  nesiskiria nuo lietuvių namų. Vienas dalykas, kurį pastebėjo mokiniai, yra tai, kad jie negeria vandens iš čiaupo. Jie laiko vandenį šaldytuve (juokiasi).

Mokytoja Birutė: Ko išmokote būdami svetur, vieni, be savo šeimų?

Deimilė: Visos veiklos buvo reikalingos, įtraukiančios, įsimenančios, smagios ir įdomios. Nekeisčiau nieko.

Mokytoja Eglė: Mokiniai teigė, kad išmoko kalbėti angliškai, susitvarkyti su stresu, išeiti iš komforto zonos, gyventi be tėvų. Tapo labiau savarankiški, tačiau pasiilgo lietuviško maisto.

Mokytoja Birutė : Ar pasiteisino kelionės lūkesčiai?

Mokytoja Eglė: Mokiniai liko patenkinti kelionėmis,  norėtų ir ateityje dalyvauti panašiuose projektuose.

Mokytoja Birutė: Ką patartumėte mokiniams besiruošiantiems dalyvauti Erasmus+ projekte?

Mokytoja Eglė: Nebijoti bendrauti ta užsienio kalba, kurią mokotės mokykloje, pasiruošti ilgoms kelionėms autobusu ir ilgiems pasivaikščiojimams. Nusiteikti, kad bus daug bendravimo, bus linksma, ir susirasite naujų draugų.

Deimilė: Patarčiau nebijoti keliauti ir pasiruošti daug vaikščioti. Nebijoti, nes tikrai linksmai laiką praleisite, net nenorėsite atsisveikinti.

Mokytoja Birutė: Dėkoju už pokalbį.

 

Šis projektas finansuojamas Europos komisijos parama. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  https://youtu.be/__CRWE-L45k                                            

 

© 2016. Visos teisės saugomos