Kad  vasarai prasidėjus mokytis būtų įdomiau ir linksmiau, Panevėžio Mykolo Karkos mokykloje vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas meno projektas “Tautos išmintis – mūsų ateitis”. Integruotos lietuvių kalbos, dailės ir muzikos pamokos leidžia ne tik mokytis tautosakos, bet ir ją interpretuoti šiuolaikiškai.

7e klasės lietuvių kalbos mokytoja Sigutė Kvetkienė parengė pamoką kartu su muzikos mokytoja Aldona Mikolaitiene. Septintokai pamokoje “Kalendorinės dainos seniau ir dabar” ne tik pasikartojo ir pagilino žinias apie lietuvių liaudies dainų žanrus aptardami jų autentiškumą, bet ir patys dainavo karaoke, grojo dūdelėmis liaudies dainas, diskutavo apie jų populiarumą šiuolaikiniame muzikos pasaulyje. Pamoka baigėsi draugiškai sudainuota viena mėgstamiausių Mykolo Karkos dainų “Ant kalno karklai siūbavo”.     7c klasės moksleiviai lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje (mokytojas Algis Putauskas) kūrė šiuolaikiškas sakmes apie penalą. Jie net savo knygą “Sakmės apie penalą” išleido. Šeštokai lietuvių kalbos ir literatūros pamokose gilinosi į smulkiąją tautosaką, ieškojo išminties perlų liaudies patarlėse, stebėjosi, kokios jos aktualios ir šiandien. Integruotos lietuvių kalbos ir dailės pamokos “Iliustruoju patarlę” (mokytojos Renata Katilienė ir Aušra Lazdauskienė) rezultatus eksponavo parodoje mokyklos koridoriuje. Savo šmaikščiais piešiniais į šią parodą įsijungė ir 7d klasės moksleiviai.  Tokiose integruotose su menu pamokose ugdomos moksleivių asmeninės, komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo kompetencijos.

 

                                                                                                                            Meno vadovė Loreta Švarlienė

© 2016. Visos teisės saugomos