Labai gaila, kad pirmadienį Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje įvyko jau paskutinis Vaikų ir jaunimo projekto „Tautos išmintis – mūsų ateitis“ edukacinis užsiėmimas. Pas mus svečiavosi projekto partnerio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Julius Tamošiūnas. Susirinko pilna aktų salė šeštokų ir septintokų, jų auklėtojų, mokytojų.

Iš pradžių atrodė, jog bus neįmanoma suvaldyti tokios daugybės judrių vaikų. Bet aktorius iškart čiupo jautį už ragų. Pirmiausia pamokė, kaip, sustojus į ratą, visiems labai įspūdingai teatrališkai pasisveikinti. Iškart visus nuteikė labai žaismingai. Prieš pradedant kapstytis po smulkiosios tautosakos aruodus (to tikėjomės), liepė išsiskaičiuoti. Taip, kaip mokiniams dar nebuvo tekę skaičiuoti. Pasirodė, jog ne taip jau lengva suskaičiuoti iki trijų. Tada edukacijos vadovas leido pasivaikščioti po salę. Jam davus signalą, visi, buvę arčiausiai vieni prie kitų, greitai čiupo vieni kitus į glėbį ir susigrupavo į grupeles po 11 žmonių. Neliko nei vaikų, nei mokytojų, nei atskirų klasių. Visi jautėsi lygūs. O tada prasidėjo! Kokių tik pratimų nedarėme! Iš pradžių visi dar laukė, kada reikės pažerti patarlių, priežodžių, gal mįslių įminti ar kokį liaudišką anekdotą suskelti. Bet nereikėjo jokių specialių žinių demonstruoti. Tik išlaisvinti savo fantaziją ir pasileisti žaisti, klausantis vedančiojo nurodymų. Grupės kūrė įvairiausias gyvas skulptūras – karalaitę, sėdinčią soste, raitelį ant balto žirgo, šaltinį, drakoną, namelį ant vištos kojelės, paukščius ir t. t. Ir nebuvo sukurtos nė vienos tokios pat skulptūros! Vėliau reikėjo tas skulptūras sujungti į bet kokių kombinacijų grandinėlę – sukurti pasakojimą. Visi savo pasakojimus, iliustruodami gyvomis skulptūromis, demonstravo scenoje. Kiekvienas pasirodymas buvo palydimas ovacijomis. Pasirodė, jog kiekvienas šio edukacinio užsiėmimo dalyvis labai kūrybiškas, pilnas fantazijos, išminties. Ech, kaip smagu buvo stebėti jaunosios kartos šypsenas, žibančias akis ir demonstruojamą išmintį. Garantija, kad tautosaka visada bus gyva. Labai taiklus projekto pavadinimas – „Tautos išmintis – mūsų ateitis“. Planuotas užsiėmimui laikas pralėkė labai greitai. Visi buvo pamokyti labai gražiai ir įspūdingai atsisveikinti. Susitikimu džiaugėsi ir mokiniai, ir mokytojai, ir tautosakinės edukacijos vadovas aktorius Julius Tamošiūnas. Iki kitų susitikimų! 

Lietuvių kalbos mokytoja Sigutė Kvetkienė

© 2016. Visos teisės saugomos