7a ir 7b klasės mokiniai lankėsi  Panevėžio regioniniame atliekų tvarkymo centre, kur užsiėmimą vedė UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro atliekų tvarkymo specialistas Artūras Sinkevičius. Buvo pristatyta mokinius nustebinusi moderni Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatacija ir struktūra.

Pabuvojo ant „kalno“, po kuriuo yra šiukšlės piltos senelių kartos žmonių. Pamatė „kalną“ , kurį supylė tėvų kartos atstovai ir dabartinį, į kurį  atveža šiukšles, kurias išmetame mes. Sužinojo kiek darbuotojų ir kokius darbus jie  atlieka įmonėje.  Įmonės vadovas supažindino su sąvartyno atskiromis dalimis: nepavojingų atliekų šalinimo kaupu, kuriame atsiduria netinkamos perdirbti atliekos, pavojingų (asbesto turinčių) atliekų šalinimo sekcija, mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiais ir  žaliųjų-biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštele. Mokiniai pateikė klausimų apie atvežamą atliekų kiekį, surinktą iš gyventojų, per dieną, per metus, suprato, kad prisidėti prie aplinkos tausojimo yra visos žmonijos pareiga tinkamai šalinant, rūšiuojant  ir naudojant atliekas, kad jos neterštų gamtos.  Dėkojame Mantvydo tėveliams, suorganizavusiems šią išvyką. 

Karjeros specialistė Irena Jasiūnienė

© 2016. Visos teisės saugomos