2016–2017 mokslo metus baigė 82 aštuntokai. 3 mokiniai buvo palikti kartoti 8 klasės kursą.

 

Daugiausiai mokinių, t. y. 20, kas sudaro 24 % visų aštuntokų, tęsia mokymąsi Juozo Miltinio gimnazijoje. 15 (18 % visų aštuntokų) mokinių įstojo į Vytauto Žemkalnio gimnaziją, 14 (17 % visų aštuntokų) – į „Minties“ gimnaziją, 11 (13 % visų aštuntokų) – į 5-ąją gimnaziją, 10 (12 % visų aštuntokų) – į Juozo Balčikonio gimnaziją, 1 (1 % visų aštuntokų) – į R. Sargūno sporto gimnaziją. 5 (6 % visų aštuntokų) mokiniai tęs mokymąsi Margaritos Rimkevičaitės technologijų mokykloje, 3 (4 % visų aštuntokų) – Panevėžio profesinio rengimo centre.

 

Klasė

Juozo Balčikonio

gimnazija

Vytauto Žemkalnio

gimnazija

Juozo Miltinio

gimnazija

„Minties“ gimnazija

5-oji

gimnazija

Sporto gimnazija

M. Rimkevičaitės

technologijų

mokykla

Profesinio rengimo centras

8a kl.

5

8

8

3

3

 

 

 

8b kl.

4

 

7

5

5

1

3

1

8c kl.

1

7

5

6

3

 

2

2

Iš viso

10

15

20

14

11

1

5

3

 

V. Aleliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

© 2016. Visos teisės saugomos