Kaip ir kiekvienais metais Lietuvoje vyko rudeninė „Maisto banko“ akcija. Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopa kartu su globėja Dalia Kubiliene spalio 20 d. savanoriavo centrinėje IKI parduotuvėje.

Buvo susitarta, kad moksleiviai vieni kitus keis kas valandą, tačiau šaunuoliai šeštokai Arnas ir Paulius išstovėjo net dvi valandas dalindami skrajutes ir kviesdami paaukoti „Betliejaus“ valgyklėlei.  Ateitininkų šūkis yra „Visa atnaujinti Kristuje“, tad moksleiviai savanoriaudami, anot Jurgio Matulaičio, patys persiėmė Kristaus dvasia, nes patyrė, ką reiškia paaukoti dalį savo laiko kito gerovei, suprato, ką reiškia būti atsakingam už konkrečią užduotį.

Spalio 21 d. ateitininkai savanoriavo Vilniaus g. IKI parduotuvėje, nes sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ paprašė pagalbos. Savanoriai iš šios organizacijos gavo padėkos raštus. 

   Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos globėja D. Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos