Š. m. spalio 24 d. Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pedagogams bei darbuotojams vyko seminaras „Mokytojo (suaugusiojo) autoritetas“, kurį vedė Vaidas Arvasevičius – šeimos santykių, pozityvios tėvystės ir pedagogikos mokovas, lektorius, konsultantas. 

Seminare buvo analizuojamas autoritetas, kurį mes suvokiame kaip instrumentą, padedantį arba verčiantį vaikus paklusti mums, buvo pateikiami esminiai autoriteto jėgos pritaikymo principai, jų ekologija. Svarbiausias tikslas – realizuotis kaip autoritetams savo psichinių vidinių resursų, o ne vaikų ar nuo mūsų priklausančių žmonių sąskaita. Lektorius pavyzdžių pagalba pedgogams aiškino, kad ugdoma autoriteto kompetencija mažina vaikų, mokinių pasipriešinimą, maištavimą, stiprina asmeninį mokytojo, suaugusiojo ir vaiko ryšį, o taip pat užtikrina būtiną vaikui saugią emocinę aplinką mokykloje ir namuose.

Seminaras baigėsi diskusijomis, pedagogų klausimais ir lektoriaus vaizdžiais atsakymais. Dėkojame organizatorėms  E. Leiputei-Stundžienei bei B. Gilienei už labai naudingą, reikalingą bei įdomų seminarą, kuris suteikė daug žinių, pamokymų, kuriuos  pritaikyti galima tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime.

 Spec. kl. vyr. mokytoja Nomeda Kizlienė

© 2016. Visos teisės saugomos