Renginių puokštė, skirta Panevėžio Mykolo Karkos mokyklos vardo dienai skleidėsi visą savaitę – lapkričio 13–17 dienomis. Renginiai, netradicinės pamokos, vakaronės ir kitos veiklos įtraukė į vardadienio šventės sūkurį visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus ir mokinių šeimas.

Lapkričio 14-ąją buvo suorganizuota netradicinio ugdymo diena, kurioje buvo apstu gražiausių renginių. Minėdami mokyklos vardadienį tuo pačiu įsijungėme į nacionalinį projektą „Dovana Lietuvai“, todėl visos savaitės renginiai turėjo dvigubą prasmę – kasmetinis vardadienio minėjimas bei dalyvavimas projekte. Netradicinio ugdymo dieną mokiniams buvo pasiūlyta įvairi meninė-kultūrinė veikla. Mažiausieji 1–2 klasių mokiniai važiavo į teatrą „Menas“, 3–5 ir 7 klasių mokiniai žiūrėjo edukacinį filmą kino centre „Garsas“, o vyriausieji mokyklos mokiniai aktų salėje stebėjo vaikų iš Zarasų pasirodymą – spektaklį žydų genocido tema. Mokyklos šeštokai kartu su lietuvių kalbos mokytojais L. Švarlienė, A. Putausku ir R. Katiliene surengė šventinę tautosakinę-etnografinę vakaronę „Iš liaudies išminties lobyno“ tėveliams, seneliams ir kitiems šeimos nariams. Jos metu vaikai vaidino sakmes, skaitė savo kūrybos tautosakinius kūrinius, dainavo, kartu su tėveliais, seneliais žaidė mįslių, patarlių žaidimus, dainavo lietuvių liaudies dainas. Vakaro antrojoje dalyje koncertą mokyklos bendruomenei dovanojo ansamblis „Raskila“. Jo metu netrūko skambių dainų ir trankių šokių – pilnutėlė salė antradienio vakarą pakilo iš savo vietų ir visą valandą šoko įvairiausius lietuvių liaudies šokius.

Pradinukai su savo mokytojomis surengė popietes – 4d kl. „Tautosakos skrynią pravėrus“, o 2c klasės vaikai „Gražiausia pasaka tai ta – kurią man sekdavo mama“.

Netradicines pamokas ir projektus šią šventinę savaitę, skirtą 125-osioms Mykolo Karkos metinėms paminėti,  vedė mokytoja V. Masilionytė, taip pat rusų kalbos mokytojos B. Vildžienė, R. Rimkutė ir R. Jacevičiūtė: „Raidžių traukinukas“, „Žinutė – autoportretas“, „Draugystės paštas“, „Mūsų mokyklos istorija“.

Ketvirtadienį mokykloje praūžė triukšminga meninės saviraiškos popietė „Talentų šou“, kurioje dalyvavo 5–8 klasių mokiniai. Jie demonstravo savo gebėjimus scenoje – grojo, šoko, dainavo. Nugalėtojai – visi, juk varžytis dėl talentų – būtų neteisinga, jais reikia tiesiog džiaugtis ir didžiuotis. Saviraiškos renginys patiko ne tik jo dalyviams, tačiau įkvėpė kitą kartą išdrįsti išbandyti savo jėgas ir pačius žiūrovus.

Šventinę savaitę mokykloje vainikavo Mykolo Karkos mokyklos pasididžiavimas – tautinių šokių ir dainų kolektyvas „Pynė“, vadovaujamas šokių mokytojos R. Ragelienės ir muzikos mokytojos A. Mikolaitienės. Savo pasirodymą kolektyvas taip pat skyrė mokyklos vardo dienai, jie atliko programą, kurią pristatė šių metų rugpjūčio mėnesį dalyvaudami tarptautiniame festivalyje Makedonijoje.

Nuoširdžiai didžiuojamės savo mokyklos bendruomene – mokiniais, mokytojais ir aktyviais bei pačiais šauniausiais mokinių tėvais bei seneliais. Smagu, kad kasmet mokyklos vardadienis suskamba vis garsiau ir iškilmingiau, o šventinė nuotaika mus lydi dar ir pasibaigus šventiniam maratonui. Linkime savo mokyklai ilgiausių metų ir su nekantrumu laukiame jau kitų metų vardo dienos.

 Lietuvių k. mokytoja Renata Katilienė

© 2016. Visos teisės saugomos