Kunigo Stasio Ylos „Ateitininkų vadove“ vienas skirsnis yra skirtas išvykoms. Ten pažymėta, kad „keliavimas yra viena iš ugdymo priemonių, dėl to gera organizacija pramato savo nariams bent keletą iškylų per metus“.

Šio skirsnio įkvėpta mūsų mokykloje veikianti Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa, pasikvietusi atstovus iš jaunųjų misionierių būrelio lapkričio 25-osios rytą išvyko į Kauną. Mūsų tikslas buvo pasiekti Palemoną ir artimiau susipažinti su ateitininkės, poetės Salomėjos Nėries gyvenimu ir kūryba. Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje mūsų laukė edukacinė programa, kurioje moksleiviai susipažino Salomėjos Bačinskaitės-Bučienės gyvenimo detalėmis, atkurtais memorialiniais kambariais. Edukatorius papasakojo, kokiomis aplinkybėmis poetė sueiliavo pasaką „Eglė žalčių karalienė“, kada ji buvo išleista, išgirdo apie teatro specifiką. Dalyviai susipažino su būsimo spektaklio eiga, pasiskirstė vaidmenimis, gavo tekstus, rekvizitus (labai gražius rūbus, kaukes, karūnas, kitus galvos apdangalus ir suvaidino savo personažą. „Scenos“ fone buvo demonstruojami vaizdai, atitinkantys spektaklio siužetą.

Kaip pažymėta „Ateitininkų vadovo“ skirsnyje, išvykoje „svarbu, kad nuotaikos netrūktų ir kad ilgiau patvertų“. Mūsų moksleivių teigiamos emocijos liejosi per kraštus. Po kitų pramogų, vakare, grįždami namo, vis prisimindavo, kaip jautėsi būdami aktoriais. Norisi pasidžiaugti, kad muziejaus darbuotojos labai gyrė Eglę ir Žilviną už raiškų eilių skaitymą (jos sakė, skaitė „kaip tikri skaitovai“). Jei norite sužinoti, kokie moksleiviai slėpėsi po kaukėmis – ateikite į ateitininkų būrelį ir išduosime paslaptį...                               

Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos ateitininkų globėja D. Kubilienė

 

Išvykos akimirkos GALERIJOJE–2017 m. ruduo–Ateitininkų išvyka į Kauną

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos