Seniausia Lietuvos jaunimo organizacija – Ateitininkų federacija – pakvietė mūsų, Panevėžio krašto ateitininkų (PKA) kuopas, įsijungti į projektą, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, kuris tęsis iki 2018 metų pabaigos. Į šį kvietimą noriai atsiliepėme ir mes, Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos ateitininkai – Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopa.

PKA paskelbtą projektą „Žinia apie knygnešius“, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, pradėjome filmu „Knygnešiai“. Pažiūrėjusi filmą kiekviena krašto kuopa turėjo sukurti ekslibrisus, kurie puoštų knygnešio pasą. Konkursą laimėjo Pandėlio šv. Onos kuopa, o mūsų kuopos ateitininkai, piešę ekslibrisus, buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Taigi, turėdami knygnešio pasą rankose, gruodžio 8 dieną išsiruošėme į kelionę, į Bistrampolį, į Knygnešių koplytėlę, kurioje, anot gidės, ilsisi Jurgio Bielinio, ryškiausio Lietuvos knygnešio, kaulai. Jo gimimo diena (kovo 16 d.) minima kaip Knygnešių diena. Koplytėlėje trys mūsų kuopos nariai Vasarė, Ignas ir Viltė, jaunoji ateitininkė Gaudvilė iš A. J. Čingų kuopos deklamavo eiles apie knygnešius, o dvyliktokė ateitininkė Deimantė  iš Pandėlio šv. Onos kuopos padainavo dainą „Rudens naktis sustojo“.

Būdami Bistrampolio dvare maitinome danielius, glostėme žirgus, žavėjomės dvaro interjeru, klausėmės gidės pasakojimo apie Bistrampolio dvaro istoriją. Vakarėjo, norėjosi sušilti, todėl grįžome į prabangiuosius dvaro kambarius, kuriuose mūsų laukė kvapnus obuolių pyragas,  čiobrelių arbata,  antspaudai į knygnešio pasą ir apdovanojimai.  Iki soties pabendravę vykome namo – kas į Panevėžį, kas į Pandėlį.  Išsiskyrėme be liūdesio, nes susitiksime sausio mėnesį. Juk  projektas „Žinia apie knygnešius“ tęsiasi.

 

                                              Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos globėja Dalia Kubilienė

     

© 2016. Visos teisės saugomos