„Mūsų Nepriklausomybės augalas gausiai palaistytas šventu jos gynėjų krauju. Amžinam gyvenimui ant Lietuvos patekėjo jų širdys. Gyvensime, kovosime jų šviesoje“ (Just. Marcinkevičius).

Sausio 13-osios rytą Panevėžio krašto kuopų atstovai rinkosi į Švč. Trejybės bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvos didvyrius. Šia Laisvės gynėjų diena PKA tęsia projektą, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui pažymėti.

Pilietiškumas neatsiranda iš niekur. Jį reikia ugdyti. Todėl labai džiaugiuosi, kad ateitininkų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje“ mūsų mokyklos ateitininkų kuopos nariams  tampa gyvenimo dalimi. Jiems svarbu padėti kitam žmogui, svarbi aplinka, kurioje gyvena, svarbi Lietuvos ateitis. Kai nuo jaunų dienų ateitininkai savo gebėjimais ir veikla prisidės prie tautiškų tradicijų puoselėjimo, tai užaugę taps mylinčiais Lietuvą žmonėmis. Norėčiau pagirti mūsų kuopos ateitininkus Igną ir Mangirdą, kurie pirmą kartą laikė Panevėžio krašto ateitininkų vėliavą. Tai nėra lengva, bet berniukai keitė vienas kitą per šv. Mišias ir nugalėjo šį iššūkį. Kad ateitininkams geriau įsimintų šios akimirkos, su mumis maloniai sutiko nusifotografuoti Jo Ekscelencija vyskupas Linas Vodopjanovas ir kunigas Rimantas Rimkus.

                                  Dievo tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos