Šiais metais toliau tęsiame PKA inicijuotą projektą „Žinia apie knygnešius“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Vasario 2-osios popietę Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa, veikianti Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje kartu su krašto kuopomis vyko į Pasvalį į edukacinę programą „Slaptoji lietuviška mokykla“.

Papuolėme ne į ūkininko gyvenamąją pirkią, kurioje paprastai steigdavosi slaptosios mokyklos, bet į seklyčią. Moksleiviai susėdo aplink tris stalus ir tapo mokytiniais. Gaspadinė padalino maldaknyges – novenas ir, į kurį daraktorius besdavo pirštu, tam reikėjo skaityti garsiai. Per pertrauką vaišinomės karšta čiobrelių arbata ir šviežiomis bandėlėmis.

Antroji pamoka buvo rašymo. Per pratybas moksleiviai galėjo pabandyti parašyti žąsies plunksnomis ant medinių lentelių, patys pasisiuvo sąsiuvinius ir ten rašė jau su „černyla“. Atėjus žandarui, išmokyti daraktorės visi skandavo „papa, mama, dobryj dien“. Žandarui neįtikus, visi galvotrūkčiais lėkė į koridorių... kur vėl grįžo į realų pasaulį.

Apžiūrėję visą muziejų, atsisveikinę su šv. Onos kuopa iš Pandėlio, pilni įspūdžių ir apimti  lengvo nuovargio grįžome namo į Panevėžį.    

                                                       Mokyklos ateitininkų kuopos globėja D. Kubilienė  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

© 2016. Visos teisės saugomos